วั น นี้ มี เ รื่ อ ง เ ล่ า ร ะ ห ว่า ง ก า ร ทำ ง าน   ขำ ขำ   ดี ค่ ะ    

เ กี่ ย ว กั บ ชื่ อ ข อ ง ก๊ อ ป เ อ ง    ที่ รู้ สึ ก ว่ า ช่ ว ง นี้

ต้ อ ง ม า นั่ ง ส ะ ก ด ชื่ อ ตั ว เ อ ง ทู๊ ก วั น 

ก็ ไ ม่ รู้ ว่ า   แ ป ล ก จ ริ ง อ ะ เ ห ร อ      อื ม . . .   ก็ ป ก ติ น๊ า    รึ ป่ า ว ว ?     

 

                        

 

 

        

      *-*   (ลู ก ค้ า)                           ^-^   ( ก๊ อ ป เ อ ง ค่ ะ )

 

 

" ส วั ส ดี ค่ ะ  k contact  center   พ จ น์ ษ ก ร ณ์   รั บ ส า ย ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ค่ ะ "

 

*-*     ส วั ส ดี ค รั บ   ชื่ อ เ พ ร า ะ จั ง เ ล ย น ะ ค รั บ

^-^    ข อ บ คุ ณ ค่ ะ

*-*     คุ ณ บุ ษ ก ร

^-^    บ รึ่ ย !   ค่ ะ ( พ จ น์ ษ ก ร ณ์   ค่ ะ คุ ณ ข า  ต ก ล ง ช ม ดิ ฉั น รึ ป่ า วเ นี่ ย ? )

______________________________________

 " ส วั ส ดี ค่ ะ  k contact  center   พ จ น์ ษ ก ร ณ์   รั บ ส า ย ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ค่ ะ "

 

*-*     ชื่ อ คุ ณ แ ป ล ก ดี จั ง เ ล ย น ะ ค รั บ     คุ ณ มี 1 0 มื อ เ ล ย น ะ เ นี่ ย

^-^     ?  ?  ?  ?

^-^    ดิ ฉั น ชื่ อ พ จ น์ ษ ก ร ณ์ ค่ ะ    ไ ม่ ใ ช่ ท ศ ก ร ( ป้ า ด ด ด โ ถ้ )

_______________________________________

" ส วั ส ดี ค่ ะ  k contact  center   พ จ น์ ษ ก ร ณ์   รั บ ส า ย ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ค่ ะ "

 

*-*     คุ ณ พ ง ศ ก ร น ะ ค รั บ    ผ ม มี ปั ญ ห า จะ ถ า ม นิ ด นิ ง ?

^-^    ค่ะ    ( เ รี ย ก ซ ะ แ ม น เ ชี ย ะ   เ ฮ้ อ อ )

_________________________________________

" ส วั ส ดี ค่ ะ  k contact  center   พ จ น์ ษ ก ร ณ์   รั บ ส า ย ยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ค่ ะ "

 

*-*     พู ด ส า ย กั บ คุ ณ อ ะ น ะ ค ะ  ?

^-^    พ จ น์ ษ กร ณ์    ค่ ะ

*-*    ชื่ อ อ ะ ไ ร น ะค ะ ?

^-^    พ อ พ า น จ อ จ า น น อ ห นู ก า รั น ต์   พ จ น์ ษ ก ร ณ์ น่ ะ ค่ ะ

          ( ต้ อ ง ม า นั่ ง ส ะ ก ด ชื่ อ ตั ว เ อ ง ทู๊ ก วั น สิ น๊ า )

 

 *-*    คุ ณ พ ส ก ร

*-*    คุ ณ พ า ส ก ร

*-*    คุ ณ พ จ ก ร

*-*    คุ ณ ร ช ก ร

*-*    คุ ณ ณ ฐ ก ร

*-*    คุ ณ ก ช ก ร

ฯ ล ฯ      ฯ ล ฯ       ฯ ล ฯ      ฯ ล ฯ

 

" พ จ น์ ษ ก ร ณ์   ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร   ข อ บ คุ ณ ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร   ส วั ส ดี ค่ ะ "   ^-^

 

 

T h e     o n l y      t h i n g     i n     l i f e     a c h i e v e d   

        w i t h o u t      e f f o r t      i s     f a i l u r e .  


   มี เ พี ย ง สิ่ ง เ ดี ย ว ใ น ชี วิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ พิ ชิ ต ไ ด้ โ ด ย

ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม  พ ย า ย า ม ม า ก ม า ย    คื อ    ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว

 

Comment

Comment:

Tweet

จ้า ชื่อเหมือน....

สบายดีน่อ...

เมื่อไหร่จะอัพเอนทรี่ใหม่ละนี่

#17 By นาย ช บ า on 2009-09-01 18:32

ชื่อเพราะแต่อาจจะไม่คุ้นquestion
จริงเหรอที่เคยกินหิน555

#16 By taksthaitoon on 2009-08-28 22:13

แอ๊ปสบายดีค่า

ว่าแต่พี่ก๊อปหายไปไหนเลย

ไม่มาอัพบล๊อคบ้างเลยนะ

สบายดีรึเปล่า?

คิดถึงพี่สาวเหมือนกันน๊า big smile

#15 By ❤ABITA on 2009-08-26 00:25

เป็นไงบ้าง หายไปนาน..

สบายดีมั้ยquestion

#14 By นาย ช บ า on 2009-08-22 11:13

จ้า..ชมก็ชม..เชื่อ..

ไม่ชมก็ไม่ว่าหรอก ใครจะกล้าsurprised smile

#13 By นาย ช บ า on 2009-08-01 23:04

คิดอีกด้าน...

ออกจะดูมีเสน่ห์นะ

ชื่อฟังยากเนี่ย ทำให้มีหัวข้อคุยกับคู่สนทนาได้อีกเรื่อง

big smile

#12 By KeRoRo on 2009-07-28 18:03

คนแรกกะคนที่สองโทรมาหม้อรึป่าวเนี่ย
5555

#11 By Frankie8 on 2009-07-24 15:20

สวัสดีค่าคุณ พจน์ษกรณ์ [ พด - สะ - กร ?? ]


คิดถึงพี่สาว*
พักผ่อนเยอะๆนะจ้ะ

#10 By ❤ABITA on 2009-07-23 23:42

ชื่อ น่ารัก ดีออกค่ะ

อาจฟังไม่ค่อยคุ้น ... แต่ถ้าได้ยินชัด ๆ แล้ว

รับรองว่า ... ต้องบอกว่าเพราะ ^ - ^


สู้ ต่อ นะคะ .... big smile big smile

ถ้าโทรมาครั้งที่สอง จะไม่ต้องบอกซ้ำแล้วค่ะ :)

#9 By Initmate on 2009-07-23 17:10

หวัดดี คุณ ตกตะกอน ใช่มั๊ยนั่น..555

อย่าทำให้ไอ้คนเม้นคนแรกมันเสียใจนะเธอ55
เดี๋ยวมันชวนกินเหล้า เบื่อมันจริงๆbig smile

#8 By sherol on 2009-07-23 08:24

ห่ะๆ อ่านแล้วขำเลย
ชื่อแปลกฟังยากจริงแหละนะ
เท่ ดีออกค่ะ confused smile confused smile confused smile

#7 By Masp on 2009-07-23 00:55

แปลว่าอะไรหรอคะ แต่แปลและเพราะ

พี่ก็อปหน้าเด็ก confused smile

#6 By chockcolate_am on 2009-07-23 00:13

คำคมโดนใจจริงๆ
คุณ พ จ น์ ษ ก ร ณ์ confused smile
อ่านถูกหรือป่าวนะ

#5 By แทณนี่แหละ on 2009-07-22 22:47

เพราะ แปลก แต่เขียนยากน่อ....

เอ่อ...นายชบาแนะนำว่า ไปเปลี่ยนเป็นแบบง่าย ๆ เขาจะได้ฟังง่าย เขียนง่าย ง่า..เอาอย่างเช่น อีเย็น น้องเขียว ไฉไล..อะไรอย่างนี้อ่ะ.....เย่ย..

ขอบคุณที่ชอบครับ....

#4 By นาย ช บ า on 2009-07-22 22:40

T h e o n l y t h i n g i n l i f e a c h i e v e d

w i t h o u t e f f o r t i s f a i l u r e .


มี เ พี ย ง สิ่ ง เ ดี ย ว ใ น ชี วิ ต ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ พิ ชิ ต ไ ด้ โ ด ย

ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม พ ย า ย า ม ม า ก ม า ย คื อ ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว

โดนๆ ยังกะโดนฝนสาดใส่
หนาวสะท้าน
ความล้มเหลวที่เค้าเจอมัน ทุกๆวัน
คุ้นหน้าคุ้นตามาให้เห็นแบบแค่ปลายขนตา
แต่ผลงานจับอยู่ในใจ แงะไม่ค่อยออก อะ
ค่ะ คุณพด สะ กอน

this is a beautiful name confused smile

#3 By someone on 2009-07-22 22:17

มันพ้องเสียงอ่ะค่ะ อาจฟังไม่ถนัด
แต่ชื่อเพราะดีค่ะ แปลว่าอะไรคะ

#2 By จอมบงการ on 2009-07-22 21:18

พจน์ษกรณ์ ยากตรงไหน
ชื่อเพราะนะเนี่ย แปลว่าอะไรหรอจ๊ะbig smile

#1 By ۞тнαιgrαff۞™ on 2009-07-22 21:13